Isoleren is een win-win-win-situatie

Donderdag 4 juli 2013

Isolatie van oude huizen wordt mogelijk verplicht. De plannen in het concept van het Nationaal Energieakkoord zijn gunstig voor de isolatie-branche en huiseigenaren.

Wij zullen u op deze site op de hoogte houden van de plannen van het Energieakkoord. Hieronder ziet u een aantal hoofdpunten van het concept-energieplan.

Hoofdpunten concept-energieplan

  • Oude kolencentrales worden uiterlijk op 31 december 2015 gesloten. Het is de verwachting dat er geen nieuwe kolencentrales meer worden gebouwd.
  • Modernere kolencentrales mogen (maximaal) twee keer zoveel biomassa meestoken als nu.
  • De kolenbelasting wordt afgeschaft per 1 januari 2016.
  • Het moet voor particulieren mogelijk worden om geld te lenen bij energiebedrijven voor energiebesparende maatregelen. Die lening wordt dan via de energierekening terugbetaald.
  • Lokale energieopwekking (met bijvoorbeeld zonnepanelen) wordt financieel aantrekkelijker. Burgers krijgen een belastingkorting voor gezamenlijke initiatieven bij particuliere kleingebruikers.
  • Een fonds van 600 miljoen euro moet rendabele energiebesparing voor grote groepen mogelijk maken.
  • Er komen grote windparken op zee. Tussen 2014 en 2010 moet er voor 4000 megawatt aan extra vergunningen worden aanbesteed.
  • Er moet een verschil komen tussen de belasting op hybride auto's (8%) en vol-elektrische auto's (3%).
  • Er komt een aanvullend energiebesparingsdoel voor de transportsector (van 15 tot 20 PJ in 2020). Daar zijn aanvullende maatregelen voor nodig.
  • Er komt een stimuleringsprogramma voor energiebesparing in huizen en gebouwen. De energiebesparing in de gebouwde omgeving moet 35% zijn in 2016 en 65% in 2018.