Wat houdt certificatie precies in?

Certificatie houdt in dat bedrijven een attest of procescertificaat verkrijgen voor het isoleren van beganegrondvloeren met gespoten purschuim. In het kader van de Nationale Beoordelingsrichtlijn 1332 (BRL 1332) moet een bedrijf een aanvraag hiertoe indienen bij een door de Raad voor Accreditatie (RvA) erkende certificatie-instelling.

SKG-IKOB is in dit kader erkend als certificatie-instelling.

Voordat een bedrijf gecertificeerd wordt voor het aanbrengen van gespoten purschuim in kruipruimtes, voert SKG-IKOB een toelatingsonderzoek uit. Hierbij beoordeelt SKG-IKOB onder andere of het spraysysteem waarmee de gespoten purschuim in de kruipruimtes wordt aangebracht voldoet aan de eisen omschreven in de Nationale Beoordelingsrichtlijn 1332 (BRL 1332). Tevens beoordeelt SKG-IKOB of het te certificeren bedrijf voldoet aan de verwerkingsrichtlijnen die omschreven zijn in Uitvoeringsrichtlijn URL 27-101. Hierin zijn alle eisen en procedures voor veilig sprayen terug te vinden. Deze uitvoeringsrichtlijn is te downloaden vanaf de website van SKG-IKOB.

Om te controleren of de gecertificeerde bedrijven inder

Wat houdt certificatie precies in?

Certificatie houdt in dat bedrijven een attest of procescertificaat verkrijgen voor het isoleren van beganegrondvloeren met gespoten PURschuim. In het kader van de Nationale Beoordelingsrichtlijn 1332 (BRL 1332) moet een bedrijf een aanvraag hiertoe indienen bij een door de Raad voor Accreditatie (RvA) erkende certificatie-instelling. SKG-IKOB is in dit kader erkend als certificatie-instelling.

Voordat een bedrijf gecertificeerd wordt voor het aanbrengen van gespoten PURschuim in kruipruimtes, voert SKG-IKOB een toelatingsonderzoek uit. Hierbij beoordeelt SKG-IKOB onder andere of het spraysysteem waarmee de gespoten PURschuim in de kruipruimtes wordt aangebracht voldoet aan de eisen omschreven in de Nationale Beoordelingsrichtlijn 1332 (BRL 1332). Tevens beoordeelt SKG-IKOB of het te certificeren bedrijf voldoet aan de verwerkingsrichtlijnen die omschreven zijn in Uitvoeringsrichtlijn URL 27-101. Hierin zijn alle eisen en procedures voor veilig sprayen terug te vinden. Deze uitvoeringsrichtlijn is te downloaden vanaf de website van SKG-IKOB.

Om te controleren of de gecertificeerde bedrijven inderdaad volgens de regels gespoten PURschuim in de kruipruimtes aanbrengen, voert SKG-IKOB steekproefsgewijs inspecties uit tijdens en na het aanbrengen van de gespoten purschuim. Ongeveer 1 op de 25 woningen wordt gecontroleerd. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat de kwaliteit in de branche op een hoog niveau blijft en er te allen tijde veilig wordt gewerkt.

daad volgens de regels gespoten purschuim in de kruipruimtes aanbrengen, voert SKG-IKOB steekproefsgewijs inspecties uit tijdens en na het aanbrengen van de gespoten purschuim. Ongeveer 1 op de 25 woningen wordt gecontroleerd. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat de kwaliteit in de branche op een hoog niveau blijft en er te allen tijde veilig wordt gewerkt.