Waarom wordt bewoners geadviseerd hun huis te verlaten tijdens het aanbrengen van PUR-isolatie?

Indien gespoten PURschuim in kruipruimtes door verwerkers van gecertificeerde bedrijven op de juiste wijze en volgens de geldende regels en richtlijnen wordt aangebracht, is het gebruik ervan veilig en levert dit geen gezondheidsklachten op. Dit blijkt ook uit de op 30 augustus 2013 verschenen onderzoeksresultaten van onderzoeksinstituut TNO (http://www.purisolatieonderzoek.nl/), alsmede uit de uitkomsten van het onderzoek door RPS van 25 februari 2014.

Uit verschillende onderzoeken is naar voren gekomen dat de risico’s verwaarloosbaar zijn. Het advies aan bewoners om het huis te verlaten tijdens en twee uur na het aanbrengen van gespoten PURschuim in kruipruimtes is een logische voorzorgsmaatregel. Door de woning tijdelijk te verlaten, wordt ieder mogelijk contact met stoffen die incidenteel in de leefruimtes zouden kunnen vrijkomen tijdens het aanbrengen van PURschuim uitgesloten. Het risico wordt hierdoor van verwaarloosbaar naar nul teruggebracht.