Klopt het dat gezondheidsklachten gerelateerd zijn aan gespoten purschuim kruipruimte?

Ik heb iets gelezen in de media over gezondheidsklachten bij vloerisolatie door middel van het aanbrengen van gespoten purschuim in de kruipruimte.

Er is in het verleden aandacht in de media geweest voor vermeende gezondheidsrisico’s van gespoten purschuim in kruipruimtes. Wij vinden het erg vervelend dat bewoners deze klachten ervaren.

Op basis van uitkomsten van onderzoeken, zoals het op 30 augustus 2013 verschenen TNO-rapport (http://www.purisolatieonderzoek.nl) en het op 25 februari 2014 verschenen rapport van RPS, lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat deze gezondheidsklachten zijn veroorzaakt door gespoten purschuim in kruipruimtes. Er is geen causaal verband aangetoond tussen de gezondheidsklachten van de bewoners en de in de loopruimte aangebrachte PUR isolatie.

De GGD heeft meer dan 40 gevallen onderzocht en geen link kunnen leggen tussen de ervaren gezondheidsklachten en aangebrachte gespoten PUR vloerisolatie. Onvoldoende ventilatie, vocht en/of schimmelvorming in de woning bleek in veel gevallen de oorzaak van de gemelde gezondheidsklachten. In samenwerking met meerdere partijen uit de isolatiesector is daarom het initiatief Wij-isoleren.nl opgezet, onder andere om consumenten te wijzen op het belang om te blijven ventileren na isolatie.

Gespoten purschuim wordt al 30 jaar toegepast in meer dan 100.000 kruipruimtes in Nederland. Vóór mei 2012 zijn er geen gezondheidsklachten bij de branche gemeld.

Indien u overweegt uw woning te isoleren met gespoten purschuim, is het van belang in zee te gaan met een gecertificeerd bedrijf. Als u het idee heeft dat er een relatie is tussen uw gezondheidsklachten en de aangebrachte vloerisolatie, kunt u contact opnemen met de GGD.