Is gespoten PURschuim veilig?

Indien gespoten purschuim in kruipruimtes als vloerisolatie wordt aangebracht op de juiste wijze en volgens de geldende regels en richtlijnen, is het gebruik ervan veilig. Dit blijkt ook uit de op 30 augustus 2013 verschenen onderzoeksresultaten van onderzoeksinstituut TNO (zie http://www.purisolatieonderzoek.nl). De op 25 februari 2014 gepubliceerde uitkomsten van onderzoeksbureau RPS bevestigen de bevindingen van TNO.

Purschuim wordt al 30 jaar als vloerisolatie gebruikt in meer dan 100.000 kruipruimtes in Nederland. De toepassing van purschuim als vloerisolatie is al meer dan 20 jaar gecertificeerd door de onafhankelijke en geaccrediteerde certificatieorganisatie SKG-IKOB (voorheen IKOB-BKB). Gedurende deze periode van 20 jaar zijn er tot mei 2012 geen gezondheidsklachten gemeld.

Het Kennisplatform Gespoten purschuim hecht eraan het belang te onderstrepen van het inschakelen van een gecertificeerd bedrijf bij het aanbrengen van gespoten purschuim in kruipruimtes. Verwerkers van purschuim in dienst van gecertificeerde bedrijven zijn adequaat opgeleid, en gecertificeerde bedrijven hebben slechts na toelatingsonderzoek door SKG-IKOB een certificaat gekregen. Door middel van inspecties wordt erop toegezien dat gespoten purschuim in kruipruimtes op de juiste wijze wordt aangebracht.