Ik heb een klacht over PURschuim, waar kan ik terecht?

Klachten kunnen het beste schriftelijk worden gemeld bij het bedrijf dat de gespoten PURschuim in de kruipruimte heeft aangebracht.

Een klacht kan ook in behandeling worden gegeven bij de onafhankelijke certificatieorganisatie SKG-IKOB. Dit kan via de website: http://www.ikobbkb.nl/klachten.html. Indien het gespoten PURschuim in de kruipruimte is aangebracht door een gecertificeerd bedrijf, neemt SKG-IKOB de klacht kosteloos in behandeling. Indien het gespoten PURschuim is aangebracht door een niet-gecertificeerd bedrijf, kan SKG-IKOB kosten in rekening brengen. Voor meer informatie over de kosten van het in behandeling nemen van de klacht kunt u terecht bij SKG-IKOB.

SKG-IKOB zal de klacht binnen vier werkdagen in behandeling nemen en de klagende partij informeren over de vervolgstappen. Bij gezondheidsklachten zal SKG-IKOB de klagende partij altijd doorverwijzen naar de GGD.