FAQ lijst is met toestemming afkomstig van het Kennisplatform gespoten PURschuim

Veelgestelde vragen over de toepassing van PUR:

Isolatie van uw woning; een weloverwogen keuze

 1. Isoleert de stilstaande lucht in een spouw niet reeds voldoende?
 2. Vergroot de spouwmuurisolatie kans op regendoorslag?
 3. Remt isolatie niet de dampdoorlatendheid (het "ademen") van de muur?
 4. Verhoogt isolatie van koudebruggen de kans op vochtdoorslag en schimmel?
 5. Leidt spouwmuurisolatie automatisch tot vorstschade?
 6. Waarom isoleren jullie alleen met polyurethaan?
 7. Waarvoor staan de opgegeven lambda en R-waarden?
 8. Isoleren jullie woningen met CFK-vrij polyurethaan?
 9. De overheid zegt isolatie te promoten; heb ik recht op subsidie?
 10. Gaan vloerverwarming en vloerisolatie probleemloos samen?

 

Isoleert de stilstaande lucht in een spouw niet reeds voldoende?

Het idee dat een lege spouw goed isoleert, is begrijpelijk. Stilstaande lucht heeft immers een bijzonder lage geleidbaarheid (warmtegeleidingscoëfficiënt). Warmte wordt echter niet alleen door geleiding overgedragen van binnen- op buitenmuur. Convectie en straling spelen eveneens een rol. Straling maakt zelfs 80% uit van de totale overdracht; lucht biedt hier praktisch geen weerstand tegen.

Tot slot staat de lucht in een spouw nooit stil. Spouwmuren zijn ontwikkeld om doorgedrongen regenwater gemakkelijk en snel af te voeren. Daartoe wordt de buitenmuur onderaan voorzien van openingen en staat meestal de spouw boven in open verbinding met de buitenlucht. Hierdoor komt er continu koude lucht in de spouw, terwijl de opgewarmde lucht deze weer verlaat. Dit komt de isolatie waarde niet ten goede. De isolatie waarde van een doorsnee (7cm) geïsoleerde spouw is om bovenstaande redenen dan ook ruim 10 maal hoger dan een ongeïsoleerde spouw.

Vergroot de spouwmuurisolatie kans op regendoorslag?

De kans op regendoorslag door spouwmuurisolatie is uitgesloten. Uitzondering op de regel vormt isolatie van muren waarvan het metselwerk van bedenkelijke kwaliteit is. Hierbij moet men denken aan achtergebleven bouwpuin, grote hoeveelheden valspecie, etc. Dit kan er namelijk voor zorgen het isolatiemateriaal niet de gehele spouw vult, waardoor holten ontstaan waar regenwater zich verzamelt. Hoewel de kans groot is dat dit probleem allang aan het licht is gekomen voordat de spouw is geïsoleerd, controleert de adviseur altijd op eventuele gebreken middels een endoscopisch onderzoek.

Remt isolatie niet de dampdoorlatendheid (het "ademen") van de muur?

Muren voeren inderdaad een deel van de waterdamp binnenshuis af naar buiten. Het aandeel van de totale afvoer is echter verwaarloosbaar. Het "ademen", ookwel diffusie, van alle muren in de woningen neemt slechts 2% van de totale afvoer zijn rekening.

De overige 98% wordt door gebruikelijke ventilatie (klapraampje, afzuigkap, etc.) afgevoerd. Na spouwmuurisolatie kunnen zij dit kleine aandeel gemakkelijk overnemen en stijgt de luchtvochtigheid dus niet noodzakelijkerwijs.

Verhoogt isolatie van koudebruggen de kans op condensatie en schimmel?

Condensatievorming, en schimmel als gevolg hiervan, zal optreden wanneer de temperatuur van de binnenmuur ter plaatse van de koudebrug (lateien, vloeroplegging, valspecie, etc.) zeer laag is. Na isolatie van de spouwmuur neemt weliswaar het aandeel van het totale geleidingsverlies toe - het totale verlies neemt immers af doordat de muren rondom zijn geïsoleerd. De oppervlakte temperatuur van de koudebruggen stijgt echter navenant. Hierdoor wordt de kans op condensatie en schimmelvorming ter plaatse van koudebruggen juist kleiner. Indien de woning voor het isoleren geen vochtproblemen had, is de kans daarop na isoleren evenmin aanwezig.

Leidt spouwmuurisolatie automatisch tot vorstschade?

Een spouwmuur bestaat uit een binnen- en een buitenspouwblad. Wanneer de lege spouw hiertussen geïsoleerd wordt, heeft het binnenspouwblad minder kans om zijn warmte af te geven aan het buitenspouwblad. Hierdoor zal de temperatuur van het binnenspouwblad gedurende het jaar gelijkmatiger blijven, terwijl die van het buitenspouwblad meer fluctueert door toedoen van de seizoenen. De temperatuur van de buitenmuur zal dus in de winter inderdaad lager zijn dan in de oorspronkelijke situatie.

Dit betekent geenszins automatisch kans op vorstschade. Door natuurlijke droging van de buitenmuur en het feit dat de meeste bakstenen een goede vorstbestendigheid kennen, heeft de vorst vooralsnog weinig grip op de gevel. De droging kan echter wel worden belemmert door een dampremmende laag (geglazuurde stenen, pleisterwerk, etc.). Daarom worden muren met een dergelijke laag niet door is geïsoleerd. Geïmpregneerde gevels belemmeren de droging niet, hiermee wordt juist regenwater tegengehouden terwijl vocht vrij uit de stenen kan ontsnappen.

Waarom isoleren jullie alleen met polyurethaan?

Wij isoleren spouwmuren uitsluitend nog met polyurethaan, omdat het bovenal de hoogste isolatiewaarde kent. Tevens zorgt alleen polyurethaan voor een naadloze isolatie, waardoor vocht en tocht geen kans krijgen. Met polyurethaan maakt u dus de grootste sprong voorwaarts als het gaat om wooncomfort en besparing.

Om spouwmuren te isoleren moet men, ongeacht voor welk isolatiemateriaal is gekozen, gaten boren in de gevel. Om de stenen zo min mogelijk te beschadigen, worden de gaten aangebracht tussen de stoot- en lintvoegen. Wanneer de boor een grote diameter heeft, kunnen de stenen niet geheel worden ontzien, waardoor de hoekpunten kunnen afbreken. Alleen bij polyurethaan blijven de bakstenen gaaf, omdat een kleine (14mm) boor reeds voldoende is.

Daarnaast kent polyurethaan nog vele andere voordelen die voor ons de doorslag geven:

 • Binnen enkele uren voorgoed geurloos.
 • Geen krimp of verpulvering.
 • Ongedierte maakt geen gangenstelsels in PUR.
 • Rot- en schimmelvrij;
 • Sterke hechting aan vrijwel alle oppervlakken;
 • Verzakt niet;
 • Vormvast, loopt niet uit de spouw bij verbouwing(en);
 • Wordt niet uit de spouw geblazen.

Waarvoor staan de opgegeven lambda en R-waarden?

De lambda-waarde is de warmtegeleidingscoëfficiënt, dit geeft de warmtegeleiding van een bepaald materiaal aan. Deze wordt uitgedrukt in W/mK. Hoe lager de lambda-waarde, hoe beter het materiaal isoleert en warmteverlies tegenhoudt. Bij de lambda-waarde is onderscheid te maken tussen initiële en effectieve waarde. De initiële lambda-waarde is de aanvankelijke warmtegeleiding wanneer het isolatiemateriaal net is aangebracht. De effectieve lambda-waarde is de uiteindelijke geleidbaarheid die materiaal, door veroudering, na verloop van tijd bereikt. Deze laatste waarde geeft een meer realistisch beeld van de situatie dan de alom aangehaalde initiële lambda-waarde.

De R-waarde geeft de warmteweerstand van individuele delen van een constructie weer. De R-waarde is de laagdikte (in meter) gedeeld door de warmtegeleidingscoëfficiënt (in W/mK), hieruit volgt de eenheid voor de R-waarde: m²K/W. Hoe groter de R-waarde, hoe groter de weerstand die de warmtedoorgang ondervindt, hoe beter het materiaal isoleert. Bij een spouwmuur zijn er verschillende R-waarden te onderscheiden, zoals: de buitenmuur, spouwmuurisolatie, binnenmuur en pleisterlaag. De Rc-waarde is de som van alle R-waarden van in constructie.

Isoleren jullie woningen met CFK-vrij polyurethaan?

Polyurethaan (PUR) is het resultaat van een chemische reactie tussen twee componenten. Een blaasmiddel zorgt hierbij voor schuim met een open celstructuur, hetgeen de PUR de welbekende, goede isolerende eigenschappen geeft. CFK’s waren jarenlang het ideale blaasmiddel bij uitstek. Eind jaren tachtig kwam de verwoestende uitwerking van deze gassen op de ozonlaag aan het licht. Internationale verdragen drongen vervolgens aan op het uitfaseren van deze broeikasgassen. In 2000 is er een Europese verordening gepubliceerd, met als doel het uitbannen van de CKF’s in polyurethaanschuim.

Anno 2010 is CFK-vrij polyurethaan een vanzelfsprekendheid geworden. Het alternatief voor CFK’s als blaasmiddel, is even simpel als briljant: water. Wij werken uiteraard ook met dit watergeblazen polyurethaanschuim.

De overheid zegt isolatie te promoten; heb ik recht op subsidie?

De overheid is een voorstander van energiebesparing. Zo springen we met z'n allen niet alleen zuiniger om met de schaarse fossiele brandstoffen, we ontzien tevens het milieu. Er zijn waarschijnlijk meer subsidies verkrijgbaar dan u denkt. Dit kan op zowel regionaal, provinciaal als landelijk niveau zijn. De overheid tracht duidelijkheid te scheppen in deze wirwar middels een algemene, online database.

Wij hebben daarnaast een subsidieadviseur in de arm genomen. Hierdoor kunnen wij u bij een offerte, een zo volledig mogelijk beeld geven van de beschikbare subsidies.

Gaan vloerverwarming en vloerisolatie probleemloos samen?

Vloeren die reeds voorzien zijn van vloerverwaming kunnen gerust worden geïsoleerd, en andersom. Sterker nog, beide systemen complementeren elkaar. De vloerverwarming verwarmt nu enkel de bovenzijde van de vloer en het vertrek, in plaats van de gehele vloer (inclusief kruipruimte). Hierdoor bespaart u optimaal. Onze polyurethaan vloerisolatie ondervindt geen hinder van de hoge temperatuur en blijft vormvast op zijn plaats.