Als purschuim geruime tijd na het aanbrengen nog nat of vochtig is, levert dat dan gevaar op voor de gezondheid?

En wat moeten ze doen?

Als PUR isolatie nog nat is aan de buitenkant, betekent dat niet per se dat het verkeerd is aangebracht. Vocht kan ook ontstaan door gebrekkige ventilatie in de kruipruimte of de woning. Indien gespoten purschuim in de kruipruimte geruime tijd na het aanbrengen nog nat of vochtig is, duidt dit meestal op condensatie aan de buitenkant van de aangebrachte gespoten purschuim die is veroorzaakt door een minder goede ventilatie van de kruipruimte. Dit effect kan worden voorkomen door het aanbrengen van vervangende of aanvullende ventilatievoorzieningen in de kruipruimte. De ventilatie van de kruipruimte mag door het aanbrengen van het isolatiemateriaal niet worden geblokkeerd.

Indien u twijfelt of het gespoten purschuim op de juiste wijze is aangebracht en derhalve veilig is,, dan kunt u contact opnemen met het verwerkende isolatiebedrijf of met SKG-IKOB.