Veelgestelde vragen

Benieuwd naar het antwoord? Klik dan op de vraag!

De investering voor het isoleren van uw woning heeft u snel terug verdiend. De kosten voor woningisolatie zijn gemiddeld, per m2, 18 euro voor vloerisolatie, 15 euro voor spouwmuurisolatie en 24 euro voor dakisolatie. Door isolatie verbetert de energetische schil van uw woning. Dit zorgt voor een besparing van ongeveer € 6,20 bij vloerisolatie, € 3,20 bij spouwmuurisolatie en € 11,- bij dakisolatie per m2 per jaar.

Het isoleren van woningen is een speerpunt van het kabinet. Het kabinet wil namelijk energiebesparing in allerlei sectoren stimuleren. Om het energieverbruik in woningen te kunnen verminderen, is het voor huiseigenaren sinds 21 januari 2014 mogelijk om goedkope leningen af te sluiten of een subsidie te ontvangen voor het nemen van energiebesparende maatregelen, zoals isolatie. Daarnaast is het convenant "Meer met Minder" opgesteld waarin afgesproken is dat elk jaar 300.00 bestaande woningen en gebouwen energiezuiniger worden gemaakt. Lees hier verder over hoe het kabinet grootschalige energiebesparing wil realiseren.

Polyurethaanschuim, kortweg gespoten PURschuim, is een zeer veelzijdig materiaal en wordt dag in dag uit veelvuldig voor diverse doeleinden gebruikt. Polyurethaanisolatie ontstaat door de reactie van twee componenten, PMDI en polyol. Binnen enkele minuten nadat deze stoffen zijn samengevoegd, is het eindproduct (polyurethaanschuim) een feit. Gespoten PURschuim is door zijn structuur naadloos aan te brengen in de kruipruimte van uw woning, en is daarmee een van de beste hedendaagse isolatiematerialen.

Indien gespoten purschuim in kruipruimtes als vloerisolatie wordt aangebracht op de juiste wijze en volgens de geldende regels en richtlijnen, is het gebruik ervan veilig. Dit blijkt ook uit de op 30 augustus 2013 verschenen onderzoeksresultaten van onderzoeksinstituut TNO (zie http://www.purisolatieonderzoek.nl). De op 25 februari 2014 gepubliceerde uitkomsten van onderzoeksbureau RPS bevestigen de bevindingen van TNO.

Purschuim wordt al 30 jaar als vloerisolatie gebruikt in meer dan 100.000 kruipruimtes in Nederland. De toepassing van purschuim als vloerisolatie is al meer dan 20 jaar gecertificeerd door de onafhankelijke en geaccrediteerde certificatieorganisatie SKG-IKOB (voorheen IKOB-BKB). Gedurende deze periode van 20 jaar zijn er tot mei 2012 geen gezondheidsklachten gemeld.

Het Kennisplatform Gespoten purschuim hecht eraan het belang te onderstrepen van het inschakelen van een gecertificeerd bedrijf bij het aanbrengen van gespoten purschuim in kruipruimtes. Verwerkers van purschuim in dienst van gecertificeerde bedrijven zijn adequaat opgeleid, en gecertificeerde bedrijven hebben slechts na toelatingsonderzoek door SKG-IKOB een certificaat gekregen. Door middel van inspecties wordt erop toegezien dat gespoten purschuim in kruipruimtes op de juiste wijze wordt aangebracht.

Als een woning wordt geïsoleerd, met name met luchtdicht en vochtdicht isolatiemateriaal, zorgt dat voor meer wooncomfort en een lagere energierekening. Maar tegelijk vermindert de uitwisseling van verse lucht tussen binnen en buiten. Verhoogde concentratie aan vervuilde lucht, uitgeademde CO2 en vochtige binnenlucht moeten worden afgevoerd en worden vervangen door verse (buiten)lucht.

Onvoldoende ventilatie van uw woning kan leiden tot gezondheidsklachten van de luchtwegen en de huid. Als met name vochtige lucht niet weg kan, wordt het een bron voor de groei van mijten en schimmels. Mijten hebben een negatief effect op de ademhaling en veroorzaken allergie. De diertjes gedijen in een vochtige en slecht geventileerde omgeving.

In een niet geïsoleerde woning, gebeurt ventilatie vanzelf via de vele naden en kieren. In een goed geïsoleerde woning is actieve ventilatie echter noodzakelijk. Er zijn verschillende mogelijkheden om het huis te ventileren. De simpelste oplossing is het aanbrengen van regelbare luchtroosters.

Certificatie houdt in dat bedrijven een attest of procescertificaat verkrijgen voor het isoleren van beganegrondvloeren met gespoten purschuim. In het kader van de Nationale Beoordelingsrichtlijn 1332 (BRL 1332) moet een bedrijf een aanvraag hiertoe indienen bij een door de Raad voor Accreditatie (RvA) erkende certificatie-instelling.

SKG-IKOB is in dit kader erkend als certificatie-instelling.

Voordat een bedrijf gecertificeerd wordt voor het aanbrengen van gespoten purschuim in kruipruimtes, voert SKG-IKOB een toelatingsonderzoek uit. Hierbij beoordeelt SKG-IKOB onder andere of het spraysysteem waarmee de gespoten purschuim in de kruipruimtes wordt aangebracht voldoet aan de eisen omschreven in de Nationale Beoordelingsrichtlijn 1332 (BRL 1332). Tevens beoordeelt SKG-IKOB of het te certificeren bedrijf voldoet aan de verwerkingsrichtlijnen die omschreven zijn in Uitvoeringsrichtlijn URL 27-101. Hierin zijn alle eisen en procedures voor veilig sprayen terug te vinden. Deze uitvoeringsrichtlijn is te downloaden vanaf de website van SKG-IKOB.

Om te controleren of de gecertificeerde bedrijven inder

Wat houdt certificatie precies in?

Certificatie houdt in dat bedrijven een attest of procescertificaat verkrijgen voor het isoleren van beganegrondvloeren met gespoten PURschuim. In het kader van de Nationale Beoordelingsrichtlijn 1332 (BRL 1332) moet een bedrijf een aanvraag hiertoe indienen bij een door de Raad voor Accreditatie (RvA) erkende certificatie-instelling. SKG-IKOB is in dit kader erkend als certificatie-instelling.

Voordat een bedrijf gecertificeerd wordt voor het aanbrengen van gespoten PURschuim in kruipruimtes, voert SKG-IKOB een toelatingsonderzoek uit. Hierbij beoordeelt SKG-IKOB onder andere of het spraysysteem waarmee de gespoten PURschuim in de kruipruimtes wordt aangebracht voldoet aan de eisen omschreven in de Nationale Beoordelingsrichtlijn 1332 (BRL 1332). Tevens beoordeelt SKG-IKOB of het te certificeren bedrijf voldoet aan de verwerkingsrichtlijnen die omschreven zijn in Uitvoeringsrichtlijn URL 27-101. Hierin zijn alle eisen en procedures voor veilig sprayen terug te vinden. Deze uitvoeringsrichtlijn is te downloaden vanaf de website van SKG-IKOB.

Om te controleren of de gecertificeerde bedrijven inderdaad volgens de regels gespoten PURschuim in de kruipruimtes aanbrengen, voert SKG-IKOB steekproefsgewijs inspecties uit tijdens en na het aanbrengen van de gespoten purschuim. Ongeveer 1 op de 25 woningen wordt gecontroleerd. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat de kwaliteit in de branche op een hoog niveau blijft en er te allen tijde veilig wordt gewerkt.

daad volgens de regels gespoten purschuim in de kruipruimtes aanbrengen, voert SKG-IKOB steekproefsgewijs inspecties uit tijdens en na het aanbrengen van de gespoten purschuim. Ongeveer 1 op de 25 woningen wordt gecontroleerd. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat de kwaliteit in de branche op een hoog niveau blijft en er te allen tijde veilig wordt gewerkt.

 

Vrijwel alle vroegere isolatiesoorten kunnen verwijderd worden uit de spouwmuur. Dat is ook belangrijk om te doen, omdat de verouderde spouwmuurisolatie nat kan zijn door een slechte muurconstructie of omdat het ingezakt is (steenwol). Dit kan schade opleveren aan uw woning! Gelukkig is wolisolatie te verwijderen, net als UF-schuim (dat veranderd kan zijn in poeder) en EPS parels die ooit slecht zijn verlijmd. Het enige isolatiemateriaal dat helaas altijd zal blijven zitten, is geslotencellig PUR-schuim. Het verwijderen van losse EPS isolatie (parels), losse wolvlokken of UF-schuim is betaalbaar. Door middel van een afzuigtechniek al dan niet in combinatie met droog-ijs stralen, kan de isolatie teruggebracht worden in een silo en afgevoerd worden. Hierna kan het nieuwe isolatiemateriaal in de spouwmuur worden aangebracht.

En wat moeten ze doen?

Als PUR isolatie nog nat is aan de buitenkant, betekent dat niet per se dat het verkeerd is aangebracht. Vocht kan ook ontstaan door gebrekkige ventilatie in de kruipruimte of de woning. Indien gespoten purschuim in de kruipruimte geruime tijd na het aanbrengen nog nat of vochtig is, duidt dit meestal op condensatie aan de buitenkant van de aangebrachte gespoten purschuim die is veroorzaakt door een minder goede ventilatie van de kruipruimte. Dit effect kan worden voorkomen door het aanbrengen van vervangende of aanvullende ventilatievoorzieningen in de kruipruimte. De ventilatie van de kruipruimte mag door het aanbrengen van het isolatiemateriaal niet worden geblokkeerd.

Indien u twijfelt of het gespoten purschuim op de juiste wijze is aangebracht en derhalve veilig is,, dan kunt u contact opnemen met het verwerkende isolatiebedrijf of met SKG-IKOB.

Veelgestelde vragen over de toepassing van PUR:

Isolatie van uw woning; een weloverwogen keuze

 1. Isoleert de stilstaande lucht in een spouw niet reeds voldoende?
 2. Vergroot de spouwmuurisolatie kans op regendoorslag?
 3. Remt isolatie niet de dampdoorlatendheid (het "ademen") van de muur?
 4. Verhoogt isolatie van koudebruggen de kans op vochtdoorslag en schimmel?
 5. Leidt spouwmuurisolatie automatisch tot vorstschade?
 6. Waarom isoleren jullie alleen met polyurethaan?
 7. Waarvoor staan de opgegeven lambda en R-waarden?
 8. Isoleren jullie woningen met CFK-vrij polyurethaan?
 9. De overheid zegt isolatie te promoten; heb ik recht op subsidie?
 10. Gaan vloerverwarming en vloerisolatie probleemloos samen?

 

Isoleert de stilstaande lucht in een spouw niet reeds voldoende?

Het idee dat een lege spouw goed isoleert, is begrijpelijk. Stilstaande lucht heeft immers een bijzonder lage geleidbaarheid (warmtegeleidingscoëfficiënt). Warmte wordt echter niet alleen door geleiding overgedragen van binnen- op buitenmuur. Convectie en straling spelen eveneens een rol. Straling maakt zelfs 80% uit van de totale overdracht; lucht biedt hier praktisch geen weerstand tegen.

Tot slot staat de lucht in een spouw nooit stil. Spouwmuren zijn ontwikkeld om doorgedrongen regenwater gemakkelijk en snel af te voeren. Daartoe wordt de buitenmuur onderaan voorzien van openingen en staat meestal de spouw boven in open verbinding met de buitenlucht. Hierdoor komt er continu koude lucht in de spouw, terwijl de opgewarmde lucht deze weer verlaat. Dit komt de isolatie waarde niet ten goede. De isolatie waarde van een doorsnee (7cm) geïsoleerde spouw is om bovenstaande redenen dan ook ruim 10 maal hoger dan een ongeïsoleerde spouw.

Vergroot de spouwmuurisolatie kans op regendoorslag?

De kans op regendoorslag door spouwmuurisolatie is uitgesloten. Uitzondering op de regel vormt isolatie van muren waarvan het metselwerk van bedenkelijke kwaliteit is. Hierbij moet men denken aan achtergebleven bouwpuin, grote hoeveelheden valspecie, etc. Dit kan er namelijk voor zorgen het isolatiemateriaal niet de gehele spouw vult, waardoor holten ontstaan waar regenwater zich verzamelt. Hoewel de kans groot is dat dit probleem allang aan het licht is gekomen voordat de spouw is geïsoleerd, controleert de adviseur altijd op eventuele gebreken middels een endoscopisch onderzoek.

Remt isolatie niet de dampdoorlatendheid (het "ademen") van de muur?

Muren voeren inderdaad een deel van de waterdamp binnenshuis af naar buiten. Het aandeel van de totale afvoer is echter verwaarloosbaar. Het "ademen", ookwel diffusie, van alle muren in de woningen neemt slechts 2% van de totale afvoer zijn rekening.

De overige 98% wordt door gebruikelijke ventilatie (klapraampje, afzuigkap, etc.) afgevoerd. Na spouwmuurisolatie kunnen zij dit kleine aandeel gemakkelijk overnemen en stijgt de luchtvochtigheid dus niet noodzakelijkerwijs.

Verhoogt isolatie van koudebruggen de kans op condensatie en schimmel?

Condensatievorming, en schimmel als gevolg hiervan, zal optreden wanneer de temperatuur van de binnenmuur ter plaatse van de koudebrug (lateien, vloeroplegging, valspecie, etc.) zeer laag is. Na isolatie van de spouwmuur neemt weliswaar het aandeel van het totale geleidingsverlies toe - het totale verlies neemt immers af doordat de muren rondom zijn geïsoleerd. De oppervlakte temperatuur van de koudebruggen stijgt echter navenant. Hierdoor wordt de kans op condensatie en schimmelvorming ter plaatse van koudebruggen juist kleiner. Indien de woning voor het isoleren geen vochtproblemen had, is de kans daarop na isoleren evenmin aanwezig.

Leidt spouwmuurisolatie automatisch tot vorstschade?

Een spouwmuur bestaat uit een binnen- en een buitenspouwblad. Wanneer de lege spouw hiertussen geïsoleerd wordt, heeft het binnenspouwblad minder kans om zijn warmte af te geven aan het buitenspouwblad. Hierdoor zal de temperatuur van het binnenspouwblad gedurende het jaar gelijkmatiger blijven, terwijl die van het buitenspouwblad meer fluctueert door toedoen van de seizoenen. De temperatuur van de buitenmuur zal dus in de winter inderdaad lager zijn dan in de oorspronkelijke situatie.

Dit betekent geenszins automatisch kans op vorstschade. Door natuurlijke droging van de buitenmuur en het feit dat de meeste bakstenen een goede vorstbestendigheid kennen, heeft de vorst vooralsnog weinig grip op de gevel. De droging kan echter wel worden belemmert door een dampremmende laag (geglazuurde stenen, pleisterwerk, etc.). Daarom worden muren met een dergelijke laag niet door is geïsoleerd. Geïmpregneerde gevels belemmeren de droging niet, hiermee wordt juist regenwater tegengehouden terwijl vocht vrij uit de stenen kan ontsnappen.

Waarom isoleren jullie alleen met polyurethaan?

Wij isoleren spouwmuren uitsluitend nog met polyurethaan, omdat het bovenal de hoogste isolatiewaarde kent. Tevens zorgt alleen polyurethaan voor een naadloze isolatie, waardoor vocht en tocht geen kans krijgen. Met polyurethaan maakt u dus de grootste sprong voorwaarts als het gaat om wooncomfort en besparing.

Om spouwmuren te isoleren moet men, ongeacht voor welk isolatiemateriaal is gekozen, gaten boren in de gevel. Om de stenen zo min mogelijk te beschadigen, worden de gaten aangebracht tussen de stoot- en lintvoegen. Wanneer de boor een grote diameter heeft, kunnen de stenen niet geheel worden ontzien, waardoor de hoekpunten kunnen afbreken. Alleen bij polyurethaan blijven de bakstenen gaaf, omdat een kleine (14mm) boor reeds voldoende is.

Daarnaast kent polyurethaan nog vele andere voordelen die voor ons de doorslag geven:

 • Binnen enkele uren voorgoed geurloos.
 • Geen krimp of verpulvering.
 • Ongedierte maakt geen gangenstelsels in PUR.
 • Rot- en schimmelvrij;
 • Sterke hechting aan vrijwel alle oppervlakken;
 • Verzakt niet;
 • Vormvast, loopt niet uit de spouw bij verbouwing(en);
 • Wordt niet uit de spouw geblazen.

Waarvoor staan de opgegeven lambda en R-waarden?

De lambda-waarde is de warmtegeleidingscoëfficiënt, dit geeft de warmtegeleiding van een bepaald materiaal aan. Deze wordt uitgedrukt in W/mK. Hoe lager de lambda-waarde, hoe beter het materiaal isoleert en warmteverlies tegenhoudt. Bij de lambda-waarde is onderscheid te maken tussen initiële en effectieve waarde. De initiële lambda-waarde is de aanvankelijke warmtegeleiding wanneer het isolatiemateriaal net is aangebracht. De effectieve lambda-waarde is de uiteindelijke geleidbaarheid die materiaal, door veroudering, na verloop van tijd bereikt. Deze laatste waarde geeft een meer realistisch beeld van de situatie dan de alom aangehaalde initiële lambda-waarde.

De R-waarde geeft de warmteweerstand van individuele delen van een constructie weer. De R-waarde is de laagdikte (in meter) gedeeld door de warmtegeleidingscoëfficiënt (in W/mK), hieruit volgt de eenheid voor de R-waarde: m²K/W. Hoe groter de R-waarde, hoe groter de weerstand die de warmtedoorgang ondervindt, hoe beter het materiaal isoleert. Bij een spouwmuur zijn er verschillende R-waarden te onderscheiden, zoals: de buitenmuur, spouwmuurisolatie, binnenmuur en pleisterlaag. De Rc-waarde is de som van alle R-waarden van in constructie.

Isoleren jullie woningen met CFK-vrij polyurethaan?

Polyurethaan (PUR) is het resultaat van een chemische reactie tussen twee componenten. Een blaasmiddel zorgt hierbij voor schuim met een open celstructuur, hetgeen de PUR de welbekende, goede isolerende eigenschappen geeft. CFK’s waren jarenlang het ideale blaasmiddel bij uitstek. Eind jaren tachtig kwam de verwoestende uitwerking van deze gassen op de ozonlaag aan het licht. Internationale verdragen drongen vervolgens aan op het uitfaseren van deze broeikasgassen. In 2000 is er een Europese verordening gepubliceerd, met als doel het uitbannen van de CKF’s in polyurethaanschuim.

Anno 2010 is CFK-vrij polyurethaan een vanzelfsprekendheid geworden. Het alternatief voor CFK’s als blaasmiddel, is even simpel als briljant: water. Wij werken uiteraard ook met dit watergeblazen polyurethaanschuim.

De overheid zegt isolatie te promoten; heb ik recht op subsidie?

De overheid is een voorstander van energiebesparing. Zo springen we met z'n allen niet alleen zuiniger om met de schaarse fossiele brandstoffen, we ontzien tevens het milieu. Er zijn waarschijnlijk meer subsidies verkrijgbaar dan u denkt. Dit kan op zowel regionaal, provinciaal als landelijk niveau zijn. De overheid tracht duidelijkheid te scheppen in deze wirwar middels een algemene, online database.

Wij hebben daarnaast een subsidieadviseur in de arm genomen. Hierdoor kunnen wij u bij een offerte, een zo volledig mogelijk beeld geven van de beschikbare subsidies.

Gaan vloerverwarming en vloerisolatie probleemloos samen?

Vloeren die reeds voorzien zijn van vloerverwaming kunnen gerust worden geïsoleerd, en andersom. Sterker nog, beide systemen complementeren elkaar. De vloerverwarming verwarmt nu enkel de bovenzijde van de vloer en het vertrek, in plaats van de gehele vloer (inclusief kruipruimte). Hierdoor bespaart u optimaal. Onze polyurethaan vloerisolatie ondervindt geen hinder van de hoge temperatuur en blijft vormvast op zijn plaats.

U kunt een gratis offerte aanvragen via deze website. Aangesloten isolatiebedrijven zijn gecertificeerd!

 

Ja. Het brandgevaar in kruipruimtes is zeer laag en de toepassing wordt als brandveilig beschouwd. Gespoten purschuimisolatie voldoet aan de brandvoorschriften.

Ik heb iets gelezen in de media over gezondheidsklachten bij vloerisolatie door middel van het aanbrengen van gespoten purschuim in de kruipruimte.

Er is in het verleden aandacht in de media geweest voor vermeende gezondheidsrisico’s van gespoten purschuim in kruipruimtes. Wij vinden het erg vervelend dat bewoners deze klachten ervaren.

Op basis van uitkomsten van onderzoeken, zoals het op 30 augustus 2013 verschenen TNO-rapport (http://www.purisolatieonderzoek.nl) en het op 25 februari 2014 verschenen rapport van RPS, lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat deze gezondheidsklachten zijn veroorzaakt door gespoten purschuim in kruipruimtes. Er is geen causaal verband aangetoond tussen de gezondheidsklachten van de bewoners en de in de loopruimte aangebrachte PUR isolatie.

De GGD heeft meer dan 40 gevallen onderzocht en geen link kunnen leggen tussen de ervaren gezondheidsklachten en aangebrachte gespoten PUR vloerisolatie. Onvoldoende ventilatie, vocht en/of schimmelvorming in de woning bleek in veel gevallen de oorzaak van de gemelde gezondheidsklachten. In samenwerking met meerdere partijen uit de isolatiesector is daarom het initiatief Wij-isoleren.nl opgezet, onder andere om consumenten te wijzen op het belang om te blijven ventileren na isolatie.

Gespoten purschuim wordt al 30 jaar toegepast in meer dan 100.000 kruipruimtes in Nederland. Vóór mei 2012 zijn er geen gezondheidsklachten bij de branche gemeld.

Indien u overweegt uw woning te isoleren met gespoten purschuim, is het van belang in zee te gaan met een gecertificeerd bedrijf. Als u het idee heeft dat er een relatie is tussen uw gezondheidsklachten en de aangebrachte vloerisolatie, kunt u contact opnemen met de GGD.

Eigenlijk is dat niet nodig, maar de huidige richtlijn schrijft dat voor. De sector gaat bij de eerstvolgende herziening van de richtlijn bekijken of dit voorschrift nog moet worden gehandhaafd. Wij adviseren consumenten evenwel tot die tijd dit voorschrift te volgen. Om u te wijzen op de periode van veertien dagen wordt een sticker op het kruipluik aangebracht.

Indien gespoten PURschuim in kruipruimtes door verwerkers van gecertificeerde bedrijven op de juiste wijze en volgens de geldende regels en richtlijnen wordt aangebracht, is het gebruik ervan veilig en levert dit geen gezondheidsklachten op. Dit blijkt ook uit de op 30 augustus 2013 verschenen onderzoeksresultaten van onderzoeksinstituut TNO (http://www.purisolatieonderzoek.nl/), alsmede uit de uitkomsten van het onderzoek door RPS van 25 februari 2014.

Uit verschillende onderzoeken is naar voren gekomen dat de risico’s verwaarloosbaar zijn. Het advies aan bewoners om het huis te verlaten tijdens en twee uur na het aanbrengen van gespoten PURschuim in kruipruimtes is een logische voorzorgsmaatregel. Door de woning tijdelijk te verlaten, wordt ieder mogelijk contact met stoffen die incidenteel in de leefruimtes zouden kunnen vrijkomen tijdens het aanbrengen van PURschuim uitgesloten. Het risico wordt hierdoor van verwaarloosbaar naar nul teruggebracht.

De onafhankelijke certificatieorganisatie SKG-IKOB (voorheen bekend als IKOB-BKB) voert al meer dan twintig jaar controles uit op bedrijven die gecertificeerd zijn voor het aanbrengen van gespoten purschuim onder beganegrondvloeren.

Het gaat in alle gevallen om polyurethaanhardschuim, maar het verschil zit in de verwerking. purschuimgel voor spouwmuurisolatie en verpakt purschuim uit een spuitbus vormen bij verwerking een gelei. Als deze gelei uithardt, moet huidcontact worden voorkomen. Bij gespoten purschuim wordt het materiaal verneveld op het oppervlak. Daarom is aanvullende bescherming nodig bij de verwerking.

Er zijn drie verschillende verpakkingsvormen voor purschuim:

 • 1-componenten schuim in aerosol;
 • 2-componenten schuim in aerosol en
 • 2-componenten schuim uit gescheiden bussen of vaten met een statische mixer.

Purschuim in een spuitbus is meestal een zogenoemde 1-componenten purschuim. Het polyol, de verharder en de additieven zitten voorgemengd in de bus in de juiste verhoudingen. Voor de applicatie wordt de bus geschud en worden de componenten gemengd waarbij het mengsel altijd correct van samenstelling is. De reactie ontstaat door contact met vocht uit de lucht en ondergrond en loopt relatief traag in vergelijking tot 2-componenten schuim.

Bij 2-componenten schuim in een spuitbus is de verharder als tweede component in een minibus gemonteerd in de spuitbus. Door de spuitbus te activeren worden de twee componenten in de bus door drukverschil en schudden gemengd. Het mengsel is hierbij altijd juist van verhouding. De reactie verloopt zonder invloed van luchtvochtigheid en vochtigheid van de ondergrond.

Bij 2-componenten schuim in gescheiden vaten of bussen wordt gebruik gemaakt van een pomp of druk in de vaten. De pompen voor de twee componenten zijn in de standaard machine uitvoering gekoppeld en hebben een vast en gelijk slagvolume waardoor de juiste mengverhouding (bij normale bevulling) wordt geborgd. Het schuim wordt via slangen of leidingen samengevoegd en hardt uit zodra het wordt aangebracht.

Ten slotte hanteert men in de volksmond ook wel de term purschuimgel. Dit is echter een term die in de branche niet wordt gebruikt. Men doelt hierbij op het materiaal dat bij spouwmuurisolatie wordt toegepast. Het bestaat uit een 2 componenten systeem dat onder hoge temperatuur en druk werkt. Componenten worden daarbij als vloeistof gelei aangebracht.

Nee, dat is zeker niet per definitie het geval. Het kan ook dan veilig zijn. Maar het behoeft uiteraard geen betoog dat het altijd verre de voorkeur verdient om op de juiste wijze en volgens de geldende regels en richtlijnen te werken. Medewerkers van gecertificeerde bedrijven worden hierop getraind en gecontroleerd.

Klachten kunnen het beste schriftelijk worden gemeld bij het bedrijf dat de gespoten PURschuim in de kruipruimte heeft aangebracht.

Een klacht kan ook in behandeling worden gegeven bij de onafhankelijke certificatieorganisatie SKG-IKOB. Dit kan via de website: http://www.ikobbkb.nl/klachten.html. Indien het gespoten PURschuim in de kruipruimte is aangebracht door een gecertificeerd bedrijf, neemt SKG-IKOB de klacht kosteloos in behandeling. Indien het gespoten PURschuim is aangebracht door een niet-gecertificeerd bedrijf, kan SKG-IKOB kosten in rekening brengen. Voor meer informatie over de kosten van het in behandeling nemen van de klacht kunt u terecht bij SKG-IKOB.

SKG-IKOB zal de klacht binnen vier werkdagen in behandeling nemen en de klagende partij informeren over de vervolgstappen. Bij gezondheidsklachten zal SKG-IKOB de klagende partij altijd doorverwijzen naar de GGD.

Ja, die bestaan. Maar polyurethaan (“PUR”) is het isolatieproduct voor deze toepassing met de hoogste isolatiewaarde en biedt daarnaast verscheidene bijkomende voordelen ten opzichte van alternatieve isolatieproducten. Zo is het materiaal naadloos te verwerken: het dicht alle kieren en laat geen vocht door. Ook blijft de kruipruimte toegankelijk.

PUR kan ook het verschil maken als u uw woning wil (laten) renoveren tot een zogeheten passiefhuis. Passiefhuizen zijn gebouwen die niet meer dan 15 kWh/m² per jaar mogen verbruiken voor ruimteverwarming. Afhankelijk van de dikte van het aangebrachte PURschuim kunt u, als de hoogte van uw kruipruimte het toelaat, de vloerisolatie met behulp van PUR geschikt laten maken voor de renovatie naar passiefhuis. De meeste andere isolatiematerialen bieden dit voordeel niet.