NOS: pur-isolatie is veilig

Bericht van de NOS:

Vloerisolatie met pur levert geen gevaar op voor de gezondheid. Onderzoeksinstituut TNO concludeert dat na onderzoek in zeventien huizen.

De bewoners van die huizen hadden gezondheidsklachten gemeld. Ze kregen last van geïrriteerde ogen, hoofdpijn, huidirritatie, benauwdheid en duizeligheid, en vermoedden dat hun klachten werden veroorzaakt door de isolatie.

Concentratie

Energiebedrijf Nuon gaf TNO daarom opdracht de luchtkwaliteit in de huizen te onderzoeken.

In de huizen werden stoffen gemeten die uit pur afkomstig zijn, maar van de meeste stoffen is de concentratie volgens TNO zo laag dat ze niet gevaarlijk zijn. De gemeten hoeveelheden "blijven in alle gevallen onder gezondheidskundige limietwaarden".

Zorgvuldig

TNO heeft ook stoffen gevonden die, in de gemeten concentraties, mogelijk wel tot overgevoeligheidsreacties kunnen leiden. Maar, zegt TNO, er zijn maar heel weinig mensen die van deze hoeveelheden last krijgen. Daarom "wordt de kans als klein ingeschat" dat mensen klachten krijgen van deze stoffen.

De pur-vloerisolatie moet wel op de juiste manier en volgens alle regels zijn aangebracht, schrijft TNO. Dan is de kans op gezondheidsrisico's volgens het onderzoeksinstituut klein. Bestaande klachten worden door Nuon zorgvuldig afgehandeld, schrijft het bedrijf.

Bron: NOS