Bewaarschuur na-isoleren met PUR schuim

Akkerbouwer AnneWillem Maris liet zijn bewaarschuur na-isoleren met PUR schuim. Ook de werkplaats van Maris werd voorzien van een laag isolatieschuim.

‘Genoeg is beter’ prijkt op de boerderij van AnneWillem en Max Maris in Oudemolen (N.Br.). De tekst is tekenend voor de ondernemersfilosofie van Maris, die een biologisch akkerbouwbedrijf heeft. Op de 65 ha die het bedrijf telt, teelt de akkerbouwer consumptieaardappelen, winterwortelen, suikermaïs, plantuien en grasklaver.
Om aan de wensen van zijn afnemers te voldoen, schakelde Maris dit jaar bij de consumptieaardappelen over van los gestort product naar kistenbewaring. Daarvoor moest hij ook het ventilatiesysteem in de aardappelopslagplaats aanpassen. Er verdwenen onder meer enkele luchtkanalen. ‘Daardoor kwamen er stukjes niet-geïsoleerde wand bloot te liggen. Ook op een paar andere plekken was de isolatie niet meer optimaal’, vertelt Maris. ‘Daar wilde ik wat aan doen, omdat isolatie van de opslagplaats essentieel is voor een goede bewaarkwaliteit. De meeste producten bewaren we weliswaar niet lang voordat ze het bedrijf verlaten, maar ik vind het wel belangrijk om het goed te doen. Op ons bedrijf moeten we het niet hebben van kwantiteit, maar van kwaliteit. In een bewaarschuur moet het niet te warm en niet te koud zijn. Met isolatie hou je in de zomer warmte buiten, en in de winter voorkom je dat de temperatuur snel zakt. Ook draagt een goede isolatie van een aardappelbewaarplaats bij aan het voorkomen van condensvorming.’

Werkplaats

Akkerbouwer Maris besloot om de na-isolatie van zijn bewaarplaats te combineren met het isoleren van zijn werkplaats. ‘Voorheen gebruikte ik de bewaarschuur in de winter ook om aan de machines te sleutelen. Door de overstap naar kistenbewaring lukt dat niet meer. Ook als er geen akkerbouwproducten opgeslagen zijn, staat de bewaarschuur nog steeds vol: met lege kisten. We hebben nu een leegstaand deel van de schuur in gebruik genomen als werkplaats.’

Isolatieschuim

Over de isolatiemethode hoefde Maris niet lang na te denken. ‘Ik heb gekozen voor isolatieschuim, zowel voor de na-isolatie van de bewaarschuur als voor de isolatie van de werkplaats. Isolatieschuim, in de volksmond ook wel PUR genoemd, is makkelijk tegen bestaande wanden te spuiten. Via de dikte van de schuimlaag kun je eenvoudig kiezen voor de gewenste isolatiewaarde.’ Bij het gesprek met AnneWillem Maris is ook Niels Grozema aanwezig, isolatieadviseur. De PUR Isolatie is in één dag geregeld, zowel de aardappelopslagplaats als de werkplaats van Maris. ‘Een belangrijk bijkomend voordeel van isoleren met ons isolatieschuim Isofekt®Plus, is dat je ook alle kieren en naden dichtmaakt. Deze luchtdichte afwerking draagt bij aan het gewenste binnenklimaat en je houdt er ongedierte mee buiten.’

Ook kleinere klussen

Volgens Niels Grozema aarzelen agrariërs bij isolatieklussen van beperkte omvang soms om ze te laten uitvoeren. ‘Ze vrezen dat er veel kosten mee gemoeid zijn, of dat we voor een kleine klus geen mensen op pad sturen. Het tegendeel is waar. Isofekt®Plus leent zich bij uitstek voor het bijwerken van bestaande isolatie; en dat doen we overal. Hoe groot of klein een opdracht ook is. Geïnteresseerden zijn vaak blij verrast als ze horen wat het kost. Het op orde brengen van de isolatie is vrijwel altijd rendabel.’
Als niet precies duidelijk is hoe het met de isolatie van een ruimte gesteld is, kan een specialist daar duidelijkheid over verschaffen. Niels Grozema: ‘Zo nodig komen we op bezoek met een warmtebeeldcamera. Eventuele zwakke plekken in de isolatie kunnen we daarmee snel opsporen.’